Rusza nasz wspólny wakacyjny projekt „Święto Muzyki! czyli … Robimy Muzykę!” z Uckermärkische Musik und- Kunstschule Friedrich Wilhelm von Redern w Angermünde. Jesteśmy bardzo radzi, że udało się go reaktywować, odnowić i realizować, by móc znów spotkać się w gościnnych progach Dworku w Kulicach i wspólnie muzykować.

W programie znajdą się utwory kompozytorów zarówno polskich jak i niemieckich o tematyce m. in. pokoju na świecie.

Szczególnie zapraszamy na finałowy koncert pn. „Święto Muzyki!” w dniu 1 lipca godz. 17.00 do dworku w Kulicach. Zaprezentujemy owoce naszych orkiestrowych zmagań instrumentalnych.

Już nie możemy się doczekać!

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”

 

 

ZAPROSZENIE