Rok szkolny 2023/2024 za nami, ale podsumowanie jego zakończenia bardzo uroczyste i trochę pracowite dla uczniów orkiestry z prawobrzeża. Uczniowie PSM I st. w Szczecinie oddział prawobrzeże oraz Uckermärkische Musik- und Kunstschule Friedrich Wilhelm von Redern w Angermünde, wzięli udział w orkiestrowym projekcie pn. Polsko – Niemieckie Spotkania Artystyczne „Orkiestrowo To i Owo”. Było to już piąte spotkanie z cyklu warsztatów orkiestrowych realizowanych z partnerską szkołą w Niemczech. W tym roku pracowaliśmy nad repertuarem zarówno orkiestrowym jak i chóralnym z towarzyszeniem orkiestry w zróżnicowanych formach i stylach. W repertuarze znalazły się utwory z epoki baroku, klasyki oraz współczesne w nowoczesnych aranżacjach i instrumentacjach. Doskonała współpraca orkiestry i chóru pod kierownictwem pani Dorothei Janowski oraz pana Piotra Sawrymowicza, dała znakomite efekty prezentacji repertuaru podczas warsztatów i  koncertów finałowych, uświetniających jubileusze 15 – lecia współpracy obu szkół oraz 20-lecia powstania i działalności UMKS w Angermünde.

Splendor i rangę naszych koncertów podniosła jeszcze jedna bardzo ważna nagroda – Landmusikort 2024, która w tym roku przypadła miastu Angermünde. Nagroda przyznana została za aktywność i działalność miasta na rzecz upowszechniania kultury, oraz włączanie wszystkich ośrodków działających w tej dziedzinie do aktywności i realizacji zadań artystycznych. Ogromny wkład pracy i uznanie w zdobyciu tej nagrody ma szkoła Uckermärkische Musik- und Kunstschule Friedrich Wilhelm von Redern w Angermünde, przy naszym współudziale realizacji wielu przedsięwzięć artystycznych. Jesteśmy z tego bardzo  dumni i składamy Wielkie gratulacje!

Nasze spotkania odbywają się już od kilku lat w Kulicach, w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego, w pięknie odnowionym zabytkowym pałacyku Bernharda von Bismarcka. Miejsce na nasze zadania wybieramy nieprzypadkowo, gdyż od 1995 r. dworek stał się miejscem spotkań polsko-niemieckich i jednym z ważnych ośrodków pojednania między Polską a Niemcami. Również i my przyczyniamy się do budowania dobrych sąsiedzkich relacji, gdyż nasza szkolna współpraca trwa już 15 lat i będziemy nadal ją rozwijać.

„Projekt jest dofinansowany z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania”.