Tutaj naukę rozpoczynało wielu muzyków, którzy dzisiaj wiele znaczą dla polskiej sceny. Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego prowadzi właśnie bezpłatne konsultacje dla dzieci, które chciałyby rozpocząć swoją wielką, muzyczną przygodę. „Muzyka korzystnie wpływa na umiejętność dzielenia uwagi, która jest podstawowym elementem rozwoju myślenia” – mówi dyrektor placówki, profesor Anna Tarnowska.

Podczas nauki w szkole muzycznej zbiegają się dwa procesy: proces kontemplacyjny polegający na spostrzeganiu, odbieraniu zmysłem słuchu, poznawaniu, przeżywaniu oraz proces aktywnym, którym jest gra na instrumencie, śpiew, czytanie nut, analiza dzieła muzycznego. Działalność umysłowa łączy się i harmonizuje ze zręcznością manualną oraz elementami przeżyciowo-emocjonalnymi – tłumaczy profesor Anna Tarnowska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie.

Ta placówka jest jedną z najważniejszych na edukacyjnej mapie Szczecina. Nauka w tej szkole nie jest obowiązkiem, lecz przyjemnością. Tutaj nie ma negatywnych emocji, nie ma uczniów, którzy przychodzą na lekcje zniechęceni i obojętni. W szkole muzycznej tętni pasją i radością.

– Nauka gry na instrumencie i pielęgnowanie dziecięcej wrażliwości to tylko jeden z wielu elementów edukacyjnych – mówi Joanna Kopeć, przewodnicząca Rady Rodziców. – Tutaj uczy się moja córka, gra na skrzypcach. Na zajęcia chodzi chętnie, tu ma nie tylko doskonałych nauczycieli, ale i przyjaciół. Trudno dla dzieci o lepsze miejsce do artystycznej integracji – dodaje.

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia dzieci i młodzież uczą się bezpośrednio:

  • gry na wybranym instrumencie,
  • teorii muzyki czyli rytmiki (dzieci młodsze), kształcenia słuchu i zasad muzyki,
  • historii muzyki,
  • grania lub śpiewania zespołowego czyli uczestniczą w zajęciach orkiestry lub chóru,
  • języków obcych: włoskiego lub chińskiego – są to zajęcia dodatkowe dla osób chętnych, bezpłatne tylko i wyłącznie dla uczniów PSM I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie.

Anna Tarnowska nie ma wątpliwości: w szkole muzycznej dzieci i młodzież nabywają wielu ważnych umiejętności oraz niezwykle cennych i przydatnych w życiu dorosłym cech:

– Nawet jeśli w przyszłości nie zostaną oni zawodowymi muzykami, to warto pamiętać, że nauka muzyki wyrabia zdolność analitycznego i jednocześnie syntetycznego odbioru zjawisk dźwiękowych. Rozwija umiejętność równoczesnego spostrzegania i różnicowania wysokości dźwięków, co z kolei wpływa korzystnie na umiejętność dzielenia uwagi, która jest podstawowym elementem rozwoju myślenia – wyjaśnia.

Ważne, by nie zmuszać dziecka do nauki w takiej placówce. Ale jeśli tylko pociecha chce nauki gry na instrumencie lub nauki śpiewu, to powinniśmy dać jej szansę.

– Dzieci uczęszczające do szkoły muzycznej uczą się dobrej organizacji czasu, systematyczności i dyscypliny pracy, współdziałania i współpracy podczas gry w zespole lub śpiewania w chórze, odpowiedzialności, kreatywnego myślenia, koncentracji, autoprezentacji podczas występów na scenie oraz opanowania stresu – wylicza zalety nauki w szkole muzycznej Anna Tarnowska.

Najbliższe konsultacje odbędą się w sobotę 9 marca w godzinach 11:30 – 13:30 w

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie mieści się przy Al. Wojska Polskiego 115, filia na Prawobrzeżu znajduje się w budynku Zespołu Szkół nr 2, przy ul. Portowej 21.