Kochani Absolwenci różnych lat! Już w styczniu 2021 roku rozpoczniemy wyjątkowy rok jubileuszowy – 75 lat działalności naszej szkoły i edukacji muzycznej w Szczecinie.

Podzielcie się swoimi wspomnieniami: o swoich nauczycielach, koleżankach, kolegach, o lekcjach, o tym co szczególnie pozostało Wam w pamięci. Utrwalmy razem wyjątkową historię naszej szkoły. Niech dzięki, temu, wszyscy, którzy przez tyle lat stali się jej częścią, pozostaną już w pamięci kolejnych pokoleń młodych muzyków.
Piszcie na adres: psmjubileusz75@miasto.szczecin.pl
Koniecznie imię i nazwisko z lat szkolnych, kiedy uczęszczaliście do naszej szkoły, rok ukończenia szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela instrumentu głównego.
Czekamy na Wasze wspomnienia! Wydrukujemy je w naszych jubileuszowych wydawnictwach!