Bardzo pracowicie rozpoczęły się wakacje dla naszych uczniów, gdyż wzięli oni udział w orkiestrowym projekcie pn. „Święto Muzyki! czyli … Robimy Muzykę!” wraz z uczniami szkoły Uckermärkische Musik- und Kunstschule Friedrich Wilhelm von Redern w Anmgermünde.

 

Było to już kolejne spotkanie z cyklu warsztatów orkiestrowych realizowanych z partnerską szkołą w Niemczech. W tym roku pracowaliśmy nad wykonawstwem utworów różnych narodów o tematyce pokoju na świecie. Doskonała współpraca orkiestry i chóru pod kierownictwem pani Dorothei Janowski oraz pana Piotra Sawrymowicza dała znakomite efekty prezentacji repertuaru podczas koncertów finałowych w dniu 1 lipca 2022 jako podsumowanie warsztatów, oraz w dniu 4 lipca 2022 w Angermünde na zakończenie artystycznego roku szkolnego.

Projekt odbył się w Kulicach, w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego, w pięknie odnowionym zabytkowym pałacyku Bernharda von Bismarcka. Miejsce na nasze zadanie wybraliśmy nie przypadkowo, gdyż od 1995 r. dworek stał się miejscem spotkań polsko-niemieckich i jednym z ważnych ośrodków pojednania między Polską a Niemcami. Również i my przyczyniamy się do budowania dobrych sąsiedzkich relacji, gdyż nasza szkolna współpraca trwa już 12 lat i będziemy nadal ją rozwijać.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).