Historia PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie

autor: Grażyna Wójcik-Sowińska, Ryszard Sowiński, opublikował: administrator

12.10.2012

Działalność edukacji muzycznej w powojennym szczecinie rozpoczęła się 1 lutego 1946 roku powołaniem prywatnej Niższej i Średniej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. W skromnych warunkach lokalowych mieszkania trzypokojowego położonego na III piętrze przy alei Piastów 72 prowadzono naukę gry na fortepianie, skrzypcach oraz śpiew solowy, przedmioty teoretyczne i rytmikę. Dyrektorem tej pierwszej placówki muzycznej na Pomorzu Zachodnim została Halina Nowacka-Durnasiowa. Początkowa liczba 30 uczniów wzrosła do końca czerwca1946 roku do 165-ciu. W skład personelu nauczycielskiego weszli: w klasie fortepianu - Elżbieta Bronowicz, Halina Nowacka-Durnasiowa, Maria Gaertnerowa, Halina Kokeli, Jan Maliszewski, Hanna Merklejn, Aniela Sowińska, Barbara Stawnicka, Irena Suszycka, Elżbieta Świetlik, Klara Waldmanowa; w klasie skrzypiec - Mieczysław Pilikowski; klasa śpiewu - Alicja Bandurska, zajęcia rytmiczne - Marcjanna Fydowa a przedmioty teoretyczne - Zofia Sienkiewicz.

Od 1 czerwca 1946 r. szkoła przeniosła się do obszerniejszego lokalu przy ulicy Armii Czerwonej nr 1 (dzisiejsza Monte Cassino). Sale lekcyjne znajdujące się na III piętrze umożliwiały prowadzenie nauki gry nie tylko na fortepianie i skrzypcach, ale również na akordeonie i wiolonczeli. Nauczycielami nowo zatrudnionymi byli: na fortepianie - Barbara Baranowska, Tadeusz Machl, Jadwiga Matuszkiewicz, Hanna Ostrowska, Leokadia Pawłowicz, Gustaw Wolf; na skrzypcach - Mikołaj Dudarenko, Felicjan Lasota; na wiolonczeli - Walerian Ziółkowski; na akordeonie - Irena Hoehle-Bernfeld i Eugeniusz Jagłowski; w zakresie przedmiotów teoretycznych - Stanisław Rejmański i Władysław Synowiec.

W roku 1950 szkołę upaństwowiono i pod nazwą Państwowej Szkoły Muzycznej, utworzono 7-klasowy dział dziecięcy i 5-klasowy dział młodzieżowy. Po upaństwowieniu szkoły utworzono nowe klasy: fletu, klarnetu, trąbki i waltorni. Wobec tego powiększyło się grono nauczycielskie; przybywają Sergiusz Arawski dla klasy instrumentów dętych blaszanych, Franciszek Augustyniak dla klasy instrumentów dętych drewnianych, skrzypkowie Tadeusz Kozera i Jan Lubkowski. Do klasy fortepianu: Jerzy Hoffmann, Borys Mielnikow, Izabella Mścichowska oraz akordeonista Stanisław Waszyński.

W roku 1951 uzyskano dla szkoły, stylowy, ładnie położony budynek przy al. Wojska Polskiego 115. Uzyskanie odpowiedniego lokalu umożliwiło otwarcie klasy fagotu, kontrabasu, puzonu a także zorganizowanie dużych zespołów, takich jak: orkiestry szkolnej, chóru dziecięcego, chóru młodzieżowego oraz zespołu akordeonowego.

 • Najbardziej znani absolwenci naszej szkoły:
 • Bartłomiej Nizioł (klasa Stanisława Ślusarka) - światowej sławy skrzypek, koncertmistrz Orkiestry Operowej w Zurychu,docent w Akademii Sztuki w Bernie
 • Jolanta Szczepaniak (klasa Teresy Olkowskiej) - wokalistka jazzowa, pedagog Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrygent
 • Dariusz Dyczewski (klasa Marii Prorok) - profesor Akademii Sztuki, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, dyrygent, założyciel Chóru Dziecięcego Politechniki Szczecińskiej Don-Diri-Don
 • Jan Waraczewski (klasa Tadeusza Filozofa) - koncertmistrz Filharmonii Szczecińskiej
 • Jacek Kraszewski (klasa Tadeusza Filozofa) - dyrygent, dyrektor artystyczny Opery na Zamku w Szczecinie
 • Iwona Mróz - Dudek (klasa Karoliny Underkowej) - założycielka, dyrygent i kierownik artystyczny chóru dziecięcego "Belcanto"
 • Warcisław Kunc (klasa Czesława Parczewskiego) - dyrygent, były dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie
 • Joanna Mądroszkiewicz (klasa Zygmunta Waltera) - laureatka V nagrody Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Nicolo Paganiniego w Genui
 • Jan Homa (klasa Zygmunta Waltera) - koncertmistrz Królewskiej Filharmonii Flamandzkiej w Antwerpii
 • Zofia Rzędzarska (klasa Jana Lubkowskiego) - muzyk Filharmonii Narodowej w Warszawie
 • Iwona Kuczyńska (klasa Dominika Rutkowskiego) - muzyk w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu pod dyrekcją Agnieszki Duczmal
 • Eugeniusz Zboralski (klasa Leonarda Niedostatkiewicza) - muzyk w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu pod dyrekcją Agnieszki Duczmal
 • Agnieszka Kulikow (klasa Teresy Skwierczyńskiej i Mikołaja Szczęsnego) - uczestniczka Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 1990
 • Roman Kraszewski (klasa Haliny Nowackiej-Durnasiowej i Gustawa Wolfa) - pierwszy absolwent szczecińskiej szkoły muzycznej, kompozytor, pedagog, recenzent muzyczny
 • Bogumiła Lagun-Kuźmińska (klasa Urszuli Sukowskiej) - pedagog, pianista kameralista, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie
 • Zenon Białas (klasa Anieli Sowińskiej) - pianista, kameralista, profesor Konserwatorium w Luksemburgu
 • Agata Łukasiewicz (klasa Jolanty Kowalczyk) - stypendystka Prezydenta Miasta i Towarzystwa Przyjaciół Szczecina, laureatka licznych nagród na konkursach pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
 • Paulos Raptis (klasa Michała Prawdzica) - światowej sławy wokalista, laureat międzynarodowych konkursów wokalnych, występował na wszystkich wielkich scenach operowych i estradowych
 • Alicja Węgorzewska-Whiskerd - jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich śpiewaczek operowych (mezzosopran)
 •  
 • Dyrektorzy Szkoły od 1946 roku:
 • Halina Nowacka-Durnasiowa 1946 - 1951
 • Hanna Ostrowska 1951 - 1953
 • Marian Przybylski 1953 - 1954
 • Stanisław Rejmański 1954 - 1964
 • Władysław Synowiec 1965 - 1980
 • Stanisław Waszyński 1980 - 1990
 • Stanisław Sadłowski 1990 - 1994
 • Ewa Hozer 1994 - 2002
 • Katarzyna Kuszwara 2001 - 2002
 • Bogdan Górnik 2002 - 2005
 • Zbigniew Pudło 2005 - 2006 i 2010 - 2011
 • Paweł Majewski 2006 - 2010
 • Anna Tarnowska od 2011

początek strony...

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szczecinie cop. 2012