STATUT PSM - tekst ujednolicony

opublikował: administrator

23.11.2017

STATUT PSM - TEKST UJEDNOLICONY po zmianach z dn. 09.03.2018 roku.

ZARZĄDZENIE NR 75 /2015 Dyrektora PSM I stopnia w Szczecinie z dnia 12.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Dyrektora PSM I stopnia w Szczecinie z dnia 05.09.2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy za rok szkolny 2016-2017.

Załącznik nr 5 do Statutu PSM I st w Szczecinie - Wzór wniosku o zakwalifikowanie ucznia do wybranego działu kształcenia

Załącznik nr 6 do Statutu PSM I st w Szczecinie - Wzór wniosku o zmianę działu nauczania

Załącznik nr 7 do Statutu PSM I st w Szczecinie - Wzór wniosku o zakwalifikowanie Ucznia na zajęcia indywidualne w rozumieniu zgodnym z par. 33 Statutu PSM I st. w Szczecinie

Załącznik nr 8 do Statutu PSM I st w Szczecinie - Wzór wniosku o zwiększenie wymiaru zajęć z instrumentu głównego i zajęć indywidualnych

Załącznik nr 9 do Statutu PSM I st w Szczecinie - Wzór wniosku o zwiększenie wymiaru zajęć zespołu instrumentalnego

Załącznik nr 10 do Statutu PSM I st w Szczecinie - Wzór wniosku o zmniejszenie wymiaru zajęć indywidualnych

początek strony...

Akty prawne obowiązujące w PSM I st. w Szczecinie

opublikował: administrator

09.10.2015

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Audycje Muzyczne

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Chór

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Kształcenie Słuchu Z Audycjami Muzycznymi

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Kształcenie Słuchu

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy Kształcenia Słuchu

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rytmika

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rytmika z Kształceniem Słuchu

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Zespół

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Zespół Rytmiczny

początek strony...

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szczecinie cop. 2012