Koncert uczniów, absolwentów i nauczycieli PSM Ist.
środa, 11 maja 2011 15:55
{mosimage}

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia w Szczecinie zaprasza na koncert jej uczniów, absolwentów i nauczycieli.


Koncert odbêdzie siê 12 maja 2011r. w auli Zespo³u Szkó³ Muzycznych (ul. Starom³yñska  13) o godzinie 16.

Plan koncertu:

 1.   Martin Jakub (ucz. 2 kl. PSM) nauczyciel G. Polyak
    I. Berkowicz. Etiuda na temat Paganiniego
    W. Gawrylin. Capriccio

2.   Martin Arkadiusz (ucz. 2 kl. ZSM) nauczyciel G. Polyak
    L,. Daquin „Kuku³ka"
    K. Szczedrin. Humoreska

3.   ¦wi±tek Maria (dyplomantka PSM) nauczyciel A. Mikosz
    C. Beriot. Koncert a-moll (cz. II i III)
    akompaniament Monika Wólecka

4.   Marciniak Gabriela (dyplomantka PSM) nauczyciel J. Jagie³³o
    akompaniament Monika Wo³êcka

5.   £aszkewicz Klara (dyplomantka PSM) nauczyciel J. Kowalczyk
    P. Czajkowski. Maj („Bia³e noce") z cyklu „Pory roku"

6.   Wokalny duet
       Ma³gorzata Wieland - nauczyciel ZSM, absolwentka PSM
       Julia Gawe³ - dyplomantka ZSM
M. Glinka „O nie ku¶ mnie"
akompaniament Georgiy Polyak

7.   Ma³gorzata Wieland - nauczyciel ZSM
S. Rachmaninow „Nie pój, krasawica” „Sen"

8.   Julia Gawe³ - dyplomantka ZSM (naucz. M. Wieland)
Ukraiñska pie¶ñ ludowa „Szumi³a liszczyna" (opr. M. Skoryk) akompaniament Georgiy Polyak

9.   Rafa³ Urbanek (ucz. 2 kl. ZSM) nauczyciel E. Swiridenko
    J.S. Bach. Preludium z Suity angielskiej g-moll
    N. Isakowa. Basso ostinato

10. Duet ucz. ZSM
       Katarzyna Kamiñska - flet (naucz. K. Horodyñska)
       Noemi Hañczyk - harfa (naucz. J. Wolkoñska)
V. Persichetti. Serenada na flet i harfê (cz. II, V i VI)

11. Micha³ Landowski (absolwent PSM oraz ZSM) naucz. T. Skwierczyñska
    R. Schumann „Sceny dzieciêce" - fragmenty

    R. Schumann Allegro op. 8

12. Georgiy Polyak (nauczyciel PSM i ZSM) D. Scarlatti. 4 sonaty
    L. van Beethoven. „Tañce szkockie" (opr. F. Busoni)

 

Poprawiony: środa, 11 maja 2011 19:32
 
  
© 2018 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.