Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł wieloletni Nauczyciel gry na skrzypcach  Wychowawca wielu pokoleń artystów, Muzyk Filharmonii Szczecińskiej, Zygmunt Walter.

Pracował w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w latach 1959-1980 oraz 1986-1997. Na przestrzeni 32–letniej pracy pedagogicznej wykształcił wielu laureatów Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursów Skrzypcowych. Był wspaniałym i życzliwym człowiekiem. Niech pamięć o Nim pozostanie w naszych wdzięcznych sercach na zawsze.