Ślubowanie „pierwszaków” naszej szkoły było dobra okazja, do świętowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. I jak zwykle w tym czasie nagradzani są nauczyciele, którzy charakteryzują się wyjątkowym podejściem do swojej pracy, uczniów i dbają o dobre imię szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej, czyli potocznie nazywany Dzień Nauczyciela rozpoczął się dla nas wyjątkowo mocnym akcentem: wicedyrektor szkoły, Pani Iwona Radin-Rutkowska otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina za osiągniecia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Na co dzień Pani Iwona jest nauczycielem klasy fletu.

Nie mamy żadnych wątpliwości: to zasłużona nagroda. Pani Iwona nie tylko ciężko pracuje na rzecz szczecińskiej oświaty, jest również wspaniałym pedagogiem i kocha pracować z młodymi muzykami!

Święto było też dobrą okazją do nagradzania innych pedagogów z naszej szkoły za ciężką pracę. Im tym samym Nagrodę Dyrektora Szkoły za wysokie osiągnięcia dydaktyczne, szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, inicjowanie i koordynowanie projektów artystyczno-edukacyjnych, koncertowanie z uczniami dla różnych instytucji miasta Szczecina, promocję szkoły w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym otrzymali: Agata Czekalińska, Bogdan Górnik, Sandra Kasperek, Małgorzata Kieruczenko, Jolanta Kowalczyk, Katarzyna Kupny, Katarzyna Kuszwara, Anna Leszczyńska, Piotr Okrzyński, Zbigniew Pudło, Iwona Radin-Rutkowska, Włodzimierz Radin-Rutkowski, Ryszarda Sajewicz-Palczewska, Anna Strycharczyk, Oleg Wolański.

Ten Dzień to również okazja do przyznania Nagrody Dyrektora Pracownikom Administracji i Obsługi, bez których szkoła nie mogłaby funkcjonować. Tu nagrodzeni zostali: Eliza Filipiak, Tereza Potapczuk, Agnieszka Linczak, Natalia Klimek, Marlena Soseńska, Arkadiusz Kruszczyński oraz Stefan Królikowski.