Kochani Uczniowie! U progu nowego wyjątkowego roku szkolnego życzę Wam, abyście dzięki muzyce spełniali swoje marzenia, z radością rozwijali pasje, osiągali sukcesy, a w naszej szkole czuli się jak najbardziej bezpiecznie. Bądźcie przy tym rozważni i odpowiedzialni!

Drodzy Rodzice! Mam ogromną nadzieję na wzajemną życzliwą współpracę i wspieranie swoich dzieci w edukacji artystycznej, a dodatkowo w tej niełatwej rzeczywistości. Dobrego roku szkolnego 2020/2021!

 

 

Anna Tarnowska
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie