Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego  w Szczecinie al. Wojska Polskiego 115, 70-483 Szczecin ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń bufetu znajdujących się w budynku przy al. Wojska Polskiego 115 

Ogłoszenie

Załącznik 1 do Ogłoszenia – oferta

 

Załącznik 2 do Ogłoszenia – oświadczenie  

Umowa najmu bufetu  

Załącznik 1 do Umowy – Wykaz wyposażenia

Ogłoszenie o wyniku przetargu