List Dyrektora PSM, Anny Tarnowskiej, dotyczący współpracy rodziców i opiekunów ze szkołą w tym trudnym czasie zagrożenia epidemiologicznego.