Na podstawie Komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej zajęcia stacjonarne w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie zostają zawieszone do dnia 24 maja 2020 r.

Nadal obowiązuje nauczanie zdalne na odległość.

Źródło: