Szanowni Rodzice i Opiekunowie.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego organizuje na terenie szkoły półkolonie podczas ferii zimowych

dla dzieci w wieku 6-15 lat (uczniowie szkoły podstawowej), także dla dzieci nie uczących się w naszej szkole.

Naszym celem jest twórcze zagospodarowanie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań artystycznych, dobra zabawa

i odpoczynek od codziennych szkolnych obowiązków.

Dokładne informacje znajdziecie Państwo w zakładce DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.